สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


สถานที่น่าสนใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.


          
          1. โนนปู่บ่อโอ
          2. วัดดอนแก้วเชียงดา
          3. วัดโพธิ์ศรีสว่าง
          4. วัดอุดมวิทยา
          5. โรงเรียนบ้านแมดวิทยา
          6. โรงเรียนบ้านเชียงดา
          7. สถานีอนามัยบ้านเชียงดา
          8. อบต.บ้านเชียงดา