สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607ยินดีต้อนรับ !
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ประกาศฯติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563  (25/06/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6  (28/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (27/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (27/04/2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63  (26/04/2564)
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 62-64  (23/04/2564)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  (23/04/2564)
  อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  (23/04/2564)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (22/04/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2564 ปีงบ 2564  (20/04/2564)
  ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5  (17/03/2564)
  ขอเชิญชวนผู้ติดต่อราชการของ อบต.เชียงดา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564  (15/03/2564)
  ขอเชิญชวนบุคลากรของ อบต.เชียงดา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564  (15/03/2564)
  ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวัน 30 กันยายน 2563  (10/03/2564)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (05/03/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

หนังสือราชการจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวกิจกรรม / แหล่งท่องเที่ยว

 

ข่าวเด่นวันนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงานราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม