สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

นายมังกร ก้อนฆ้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา


นายประยงค์ โพนธาตุ นายสมัย อ่อนโก๊ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดานายอภิสิทธิ์ นาดอน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา