สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


ข่าวกิจกรรมภายใน


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563