สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


ข่าวกิจกรรมภายใน


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.

โครงการรณรงค์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองขาม โดย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)”องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา