สายด่วนถึงเรา : 042 - 145 - 607


ข่าวกิจกรรมภายใน


ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.

กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม